Doczekaliśmy się w końcu wersji końcowej specyfikacji JSR-286 (Java Portlet API version 2.0). W całości możemy ją znaleźć pod tym adresem: http://jcp.org/en/jsr/detail?id=286/

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 1.0 to:

  • Events – możliwość generowania zdażeń oraz na reagowanie na zdażenia innych portletów.
  • Public render parameters– umożliwia na współdzielenie parametrów z innymi portletami
  • Resource serving – zdolność do przechowywania wszelkich zasobów portletu (wliczając w to także zwroty wywołań AJAX).
  • Portlet filter – możliwość „przefiltrowania” wywołania (request) i przesłania zmodyfikowanej wersji do response.

.