W teorii nie ma żadnej różnicy między teorią a praktyką…
.