Wzorzec projektowy Chains of Responsibility prowadzi do utworzenia łańcucha obiektów, które analizują żadanie. Analiza przeprowadzana jest kolejno przez każdy z nich. Obiekt może zapewnić obsługę żądania lub przekazuje to żądanie dalej, lub to i to.

Diagram wzorca:


.