Aplikacje działające w systemie MacOS X charakteryzują się specyficznym modelem dystrybucji. Otóż aplikacje takie są spakowane jako obraz dysku typu DMG. Taki obraz montuje się jako zewnętrzny nośnik i dopiero widzimy co jest w środku. Dodatkowo folder widoczny po zamontowaniu możemy w dowolny sposób upiększyć. Można dowolnie ustawić tło okienka i jego wielkość, można zmienić domyśle położenie ikonki i programu i jej wielkość. Wszystko po to, aby system nie był taki „suchy i jednolity”. Dodatkowo tak przygotowany obraz dysku umieszczamy gdzieś w sieci aby był dostępny do pobrania. Wszystko to musimy jednak robić ręcznie …chyba, że korzystamy z narzędzia ChocTop.

ChocTop jest specjalnie przygotowanym instalatorem działającym z lini poleceń, który przygotowany jest jako gem ruby’ego.

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie ChocTop i inicjalizacja w folderze projektu;

Wykonanie powyższych komend spowoduje utworzenie w folderze naszego projektu pliku Rakefile. uruchomienie tego pliku spowoduje wykonanie wszystkich czynności. Edytując ten plik ustalimy poszczególne ważne dane dla instalatora.

Kolejno mamy zdefiniowane:
– nazwę hosta naszej aplikacji ,
– bezpośredni link do niej,
– folder, do którego jest kopiowany spakowany obraz,
– plik użyty jako tło folderu,
– ikonki ,
– pozycja ikonki aplikacji,
– pozycja ikonki folderu aplikacji.

Jeżeli korzystamy ze menadżera aplikacji Sparkle, możemy także dodać pliki niezbędne do współpracy z tym frameworkiem. Umożliwi to powiadomienie użytkowników naszej aplikacji o pojawieniu się nowej wersji.

Jeżeli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane uruchamiamy

i zostanie utworzony nowy obraz dysku.
Jeżeli chcemy aby jednocześnie utworzony obraz dysku został skopiowany do zdalnego folderu wskazanego w konfiguracji uruchamiamy:

To wszystko, mam nadzieję, że komuś się przyda.
.