Z doświadczenia wiem, że wszystkie czynności, które mogę wykonać z konsoli zabierają mi mniej czasu niż w interfejsie graficznym. No może przesadziłem, że wszystkie – przynajmniej większość z nich. Jeżeli zatem jest alternatywa, to zawsze wybiorę rozwiązanie konsolowe.

Dobrym przykładem jest narzędzie Drush. Jest to narzędzie, które pozwala nam z konsoli zainstalować drupala, moduły do niego, łączyć się z bazą danych i w pewnym stopniu administrować witryną z poziomu konsoli. Możliwości jest wiele, polecam zatem do samodzielnego ich sprawdzenia.

Pierwszym krokiem, który musimy uczynić jest zainstalowanie drusha. Musimy go pobrać z tej strony, oraz rozpakować w dowolnym folderze. Następnie utworzyć link symboliczny do takiego miejsca, aby był w zasięgu zmiennej PATH.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonując komendę ‚drush’ w dowolnym miejscu, powinniśmy otrzymać listę dostępnych komend.

Aby zainstalować drupala przechodzimy do folderu w którym chcemy to zrobić i wywołujemy komendę:

Drupal zostanie pobrany ze strony i rozpakowany w bieżącym folderze. Instalacji dokonujemy w normalny sposób. Od wersji 7 Drupala będzie także możliwa instalacja z lini poleceń, jednak na dzień dzisiejszy najświeższa wersja to 6.17 więc musimy instalacji dokonać w tradycyjny sposób.

Po zainstalowaniu drupala, czas na kilka modułów. Za pomocą Drusha nie musimy szukać ich w witrynie drupala, tylko znając ich nazwy automatycznie pobrać i zainstalować. Dla przykładu gdy korzystamy z modułu „Views” wykonujemy komendy:

Gdy po dłuższej pracy na projektem drupal, lub niektóre używane moduły pojawią się w nowej wersji, wystarczy, że skorzytamy z komendy

aby zaktualizować wszystko do najnowszych wersji.

Drush ma jeszcze więcej możliwości polecam zapoznać się z jego dokumentacją.
.