Pracując z Systemem Kontroli Wersji GIT, wyświetlając logi możemy użyć opcji --decorate aby przy każdym commicie była wyświetlana informacja o głowicy (szczyt gałęzi).
W najnowszej wersji GIT’a poprawiono wyświetlanie i teraz gałęzie są w różnych kolorach. Mocno to polepsza czytelność logów.
.