Używam Machinist i Pickle jako wspaniałe dodatki do Cucumbera uzupełniające jego możliwości. Wczoraj jednak natrafiłem na dziwny problem: jeden ze stepów wykonywał się w jednym teście a w drugim nie. Nie rozpoznawało modelu, który wygenerowałem – tylko jednego, wszystkie inne rozpoznawało.

Problemem był Pickle. Okazuje się, że capture_model rozpoznaje modele po zdefiniowanych fabrykach lub blueprintach a nie po bazie danych, czy schemie. Po stworzeniu blueprinta dla mojego modelu wszystko zaczęło działać ponownie.
.