W poprzednim artykule opisałem jak można poruszać się po edytorze. Teraz chciałbym opisać podstawowe selektory.

Selektor jest obiektem tekstowym, z którym chcemy coś zrobić. Np. w artykule o poruszaniu się poznaliśmy obiekt tekstowy wyraz. Teraz nauczymy się jeszcze kilka innych.

Vim rozpoznaje dwa sposoby zaznaczania : wewnętrzne (inner) i całościowe (a-word). Kolejno odpowiadają one literką i oraz a. Działają one różne od rodzaju zaznaczenia, np. w przypadku wyrazów a-word dodaje białe znaki następujące po wyrazie, natomiast w przypadku zaznaczania nawiasów dodaje także nawiasy (wersja inner zaznacza tylko zawartość nawiasów.

Selektory wykorzystuje się podczas edycji tekstu, którego jeszcze nie poznaliśmy, ale już teraz warto je poznać. Stosuje się jako modyfikator innych komend, np. jeżeli wiemy, że selektor wyrazu to iw to wydanie komendy viw spowoduje wejście w tryb wizualny i zaznaczenie całego wyrazu.

Selektory:

iw – zaznaczenie wyrazu,
iW – zaznaczenie wyrazu ignorując znaki przestankowe
aw – zaznaczenie wyrazu dodając białe znaki aż do początku kolejnego wyrazu
aW – zaznaczenie wyrazu dodając białe znaki aż do początku kolejnego wyrazu ignorując znaki przestankowe

is – zaznaczenie zdania (zdanie to kilka wyrazów zakończonych kropką)
as – zaznaczenie zdania wraz z białymi znakami do początku kolejnego zdania

ip – zaznaczenie paragrafu (kilka zdań otoczonych pustymi linijkami lub znakami początku/końca pliku.)
aP – zaznaczenie paragrafu wraz z białymi znakami aż do początku kolejnego paragrafu.

Należy to zwrócić uwagę, że w przypadku gdy zaznaczamy ostatni wyraz/zdanie/paragraf, który nie ma za sobą białych znaków to zaznaczane są białe znaki PRZED tym wyrazem/zdaniem/paragrafem.

i( lub i) – zaznaczenie zawartości nawiasu
a( lub a) – zaznaczenie zawartości nawiasu wraz ze znakami nawiasu

analogicznie do powyższego:

kilka przykładów:

radme

readme-1

readme

Proszę sobie dla utrwalenia potrenować trochę bo wiedza o selektorach będzie potrzebna w kolejnych rozdziałach.
.