Podczas edycji potrzebujemy czasem wprowadzić znak, który nie znajduje się w standardowej tablicy np. chcielibyśmy wprowadzić znak: © – Copyright. Znak ten w tablicy UTF8 ma wartość 00A9.

Aby to zrobić wchodzimy w tryb wprowadzania i wciskamy Ctrl-v u oraz wartość znaku, czyli Ctrl-vu00a9.

Jeżeli chcemy odczytać wartość dowolnego znaku to wpisujemy komendę :asc gdy kursor się na nim znajduje. W dolnej linijce zobaczymy informacje o tym znaku w postaci podobnej do:

.