Jeżeli często wykonujemy jakieś sekwencje komend, możemy zmapować je w vimie w taki sposób, aby były wykonywane pod jednym przyciskiem. Dla przykładu jeżeli chcemy zamienić miejscami dwa wyrazy to musimy: usunąć (d) cały wyraz (W), przejść do końca następnego wyrazu (e) i na spację za niego (l) po czym wkleić ze schowka wyraz usunięty (p). Czyli wykonujemy sekwencję komend dWelp. Jeżeli chcielibyśmy zmapować tą sekwencję pod klawisz vpowinniśmy :


:map v dWelp

Użycie :map bez parametrów wyświetli wszystkie ustawione mapowania.
.