Tłumacząc na język polski Arthura Tateishi’ego:

Teza: Vi jest doskonały

Dowód:
VI w zapisie romańskim oznacza liczbę 6,
Naturalne liczby mniejsze od 6 które są dzielnikami 6: 1,2 i 3.
Suma 1,2 i 3 = 6, czyli 6 jest liczbą doskonałą.

Wniosek: Vi jest doskonały :)
.