Jeżeli edytujemy jednocześnie kilka plików i chcemy wykonać jakąś operację jednocześnie na wszystkich buferach to komendę, którą chcemy wydać musimy poprzedzić

:bufdo – wykonanie operacji na wszystkich buferach, np.
:bufodo w! – zapisanie wszystkich plików.

Analogicznie możemy wykonać jedną komendę jednocześnie na wszystkich otwartych oknach edytora:

.