Pracując z RVM (Ruby Version Manager) dobrą praktyką jest, aby dla każdego projektu był utworzony oddzielny gemset. Jeżeli chcemy aby powłoka automatycznie wybierała wersję interpretera oraz gemset wystarczy aby w danym folderze utworzyć plik .rvmrc i w nim umieścić wpis:
rvm ruby_version@gemset gdzie ruby_version to wersja interpretera a gemset to gemset dla tego projektu. Teraz za każdym razem gdy wejdziemy z poziomu konsoli do tego folderu, RVM dokona automatycznego przełączenia.
.