Jak ogłosiło World Wide Web Consorcium na swojej stronie HTML 5 otrzymało swoje własne logo.


HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Device Access, Graphics, 3D & Effects, Multimedia, Performance & Integration, Semantics, and Offline & Storage

Logo jednoznacznie kojarzy się z superbohaterm, liczba 5 na tle tarczy. Przy tarczy widnieją odznaki, które części specyfikacji używamy i tak znajdziemy tam oznaki, odpowiedzialne za:

  • Offline and Storage
  • Multimedia
  • Connectivity and Realtime
  • Graphics, 3D and Effects
  • Device Access
  • Semantics
  • Performance and Integration
  • CSS3/Styling

Dla ułatwienia także organizacja udostępniła Badge Builder – narzędzie do online’owego budowania logo, zależnie od użytych części specyfikacji HTML5.

Co ciekawe jedną z odznak dostał CSS3, który nie jest częścią HTML 5. W3C Tłumaczy, że ten duet jest tak często wykorzystywany, że CSS3 musiało się tutaj znaleźć.

Można już jego używać na swoich stronach. Więc zapraszam do korzystania.
.