Właściwie nie widzę w dzisiejszych czasach alternatywy dla SSH.
Połączenie ze zdalnym serwerem – mocno szyfrowane, dość konfigrowalne
możliwe logowanie za pomocą hasła, kluczy publicznych, LDAP i innych
metod. Jeżeli pracujemy ze zdalnymi maszynami to prędzej czy później
spotkamy się z tym narzędziem.

Ja też z tego korzystam, nie ukrywam, że czasami mam jego dość, ale to
raczej z własnej niewiedzy niż niedoskonałości SSH.

Jednym z typowych problemów konfiguracyjnych SSH jest możliwość łączenia
się z jednym zdalnym serwerem za pośrednictwem kilku ustawień. Sam z
czegoś takiego korzystam. Gdy loguję się na zdalną powłokę to loguję się
za pomocą hasła. Mam jednak skonfigurowane skrypty, które wykonują
zdalne prace na tym samym serwerze i logują się za pośrednictwem kluczy
publicznych. Jak to zrobić? To proste…

Zanim zacznę jednak wspomnę, że pracuję na systemach Unix/Linux i nie
mam bladego pojęcia jak to się robi na Windows.

Pierwsze co musimy zrobić to edytować plik /etc/hosts tam wpisujemy
dwie różne nazwy hosta kierującego na ten sam serwer. (Dla potrzeb
tekstu przyjmijmy, że adres IP mojego serwera to 192.168.0.1)

wpis w hosts:

Teraz łącząc się zarówno z server1 jak i server2 połączymy się z tym
samym serwerem.

Drugim krokiem jest skonfigurowanie loginu. Przypuśćmy, że na zdalnym
serwerze mamy loginy user1 i user2. Pierwszy dla użytkownika
logującego się za pośrednictwem hasła, drugi dla robota logującego się
za pośrednictwem klucza.

Zajmijmy się wpierw pierwszym przypadkiem.

Gdy na lokalnym komputerze używamy również nazwy użytkownika user1 to
aby połączyć się z serwerem wystarczy, że wpiszemy w konsoli:

Gdy nazwy użytkowników są różne możemy użyć składni:

Co jednak gdy chcemy użyć składni z pierwszego przykładu a nie mamy
takich samych nazw?

W takim przypadku musimy edytować plik ~/.ssh/config i dodać wpis:

Po wykonaniu pierwszego polecenia SSH znajdzie wpis dotyczący serwera
server1 i przeczyta, że domyślny użytkownik to user1 zamiast brać
nazwę obecnie zalogowanego.

Analogcznie konfigurujemy drugie konto, dodajemy wpis:

Inną ciekawą opcją, której możan użyć w tym pliku jest Port dzieki,
któremu możemy ustalić domyślny port na który chcemy się łączyć (np.
jeżeli numer portu jest inny niż domyślny)

Pełna lista możliwych wpisów znajduje się pod tym linkiem
.