SQLite jest opensource’ową, relacyjną bazą danych, która nie potrzebuje serwera zewnętrznego do działania. Wszystkie dane są przechowywane lokalnie a biblioteka obsługująca bazę to niewielki pojedyńczy plik. Aby zacząć z tej bazy korzystać wystarczy skorzystać z tego pojedyńczego pliku.

SQLite nie jest nowym projektem, jednak wraz ze wzrostem popularności aplikacji mobilnych zainteresowanie tą bazą także rośnie. Dzieje się tak dlatego, że najbardziej popularne platformy mobilne (Android i IOS) natywnie wspierają ten slinik.

SQLite nie bezpodstawnie ma opinię bardzo łatwej w użytkowaniu, wydajnej bazie danych.

Jeżeli potrzebujecie także do swojego projektu małej wbudowanej bazy danych to SQLite jest godny sprawdzenia.

Zaczynamy:

1. Instalacja.

Wszystkie niezbędne pliki znajdziemy na stronie SQLite Download Page

MacOSX:
Nie trzeba nic instalować, SQLite już jest w systemie.

Linux:
Aby zainstalować w systemie Linux możemy skorzystać z linku powyżej aby pobrać odpowiedni plik, ale większość dystrybucji ma SQLite w swoich dystrybucjach gotowe do zaisntalowania. Np.:

Windows
Tu nie ma tak prostych metod jak powyższe. W przypadku tej platformy musimy skorzystać z powyższego linku, pobrać tam odpowiednie pliki i umieścić je w obrębie zmiennej PATH (lub też ustawić PATH aby wskazywało na folder z bazą). Niestety nie posiadam Windows nie więc dla bardziej szczegółowych instrukcji proszę udać się na stronę SQLite

2. Tworzymy pierwszą bazę

Gdy mamy zainstalowane pliki binarne SQLite jesteśmy gotowi do utworzenia swojej pierwszej bazy.

Aby utworzyć nową bazę nazwaną test.db wpisujemy w lini komend:

Aby teraz utworzyć tabelę w naszej bazie wpisujemy:

Została utworzona tabla firsttable z dwoma kolumnami. Pierwsza id jako Klucz Główny która ma możliwość autogenerowania wartości, oraz druga kolumna value która przechowuje wartości tekstowe.

Musimy tu pamiętać o dwóch rzeczach:
1. Wszystkie komendy muszą kończyć się znakiem średnika ;
2. komendy systemowe zaczynają się od znaku kropki ., np. .help .quit
3. baza danych NIE zostanie zapisana na dysku dopóki nie utworzymy conajmniej jednej tablicy.

Czas na dodanie trochę danych do naszej tablicy:

Sprawdzamy czy wszystko się zapisało:

Nie do końca czytelnie, możemy trochę przeformatować wyświetlanie:

Wyświetli dane w postaci kolumnowej

Pokaże nagłówki tabeli.
Pamiętajmy jednak, że w przeciwieństwie do komend sql, komendy systemowe nie mogą kończyć się znakiem średnika ;
Pobieramy dane jeszcze raz:

Aby dodać dodatkową kolumnę do naszej tableli:

Dodaliśmy kolumnę email, która nie może mieć wartości NULL domyślnie pusty string, podczas sortowania wiekość znaków nie ma znaczenia.

Tworzenie widoków jest tak samo proste:

Tak samo proste jest tworzenie indeksów:

3. Kilka przydatnych komend systemowych:

Przede wszystkim .help chyba wiadomo po co ? ;)

Sprawdzenie struktury bazy:

Albo struktury tabeli (lub widoku)

Lista tablic i widoków:

Lista indeksów:

Export bazy danych do pliku SQL:

Import danych z pliku SQL:

Export wyników zapytania do pliku CSV:

Import danych z pliku CSV (dane rozdzielone przecinkiem) do tablicy:

Zrzut całej bazy:

Import całej bazy:

4. Koniec.

To tylko preludium możliwości tej małej bazy danych, mam nadzieję, że zachęciłem do używania.
.