Programowanie

/Programowanie

Vim – folding

Gdy programujemy warto jest czasem schować kawałek kodu, np. gettery i settery w klasach Javy. Vim oferuje taką funkcjonalność. Aby ją włączyć musimy wykonać dwa kroki: Pierwszym jest uruchomienie foldowania:

Drugim krokiem jest wybranie logiki zagnieżdżania, a jest ich kilka: manual – samodzielnie definiujemy gdzie tekst ma byż zagnieżdżany, indent – zagnieżdżanie zależne od poziomu wcięcia, expr – zagnieżdżanie zależne od wyrażenia regularnego, diff – różnice pomiedzy dwoma plikami definiują zagnieżdżenia, syntax – zagnieżdżanie zależne od semantyki typu pliku (np. w ruby, javie są to klasy, metody, pętle. marker – zagnieżdżanie w miejscach oznaczonych specjalnym markerem (także jest to definiowalne) […]

By | Sierpień 24th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Vim – wprowadzanie znaków UTF-8

Podczas edycji potrzebujemy czasem wprowadzić znak, który nie znajduje się w standardowej tablicy np. chcielibyśmy wprowadzić znak: © - Copyright. Znak ten w tablicy UTF8 ma wartość 00A9. Aby to zrobić wchodzimy w tryb wprowadzania i wciskamy Ctrl-v u oraz wartość znaku, czyli Ctrl-vu00a9. Jeżeli chcemy odczytać wartość dowolnego znaku to wpisujemy komendę :asc gdy [...]

By | Sierpień 21st, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Vim – perełki

Pisząć o vimie warto wspomnieć o kilku wbudowanych perełkach. Nie warto wyjaśniać co one robią tylko proszę sprawdzić samemu :) [crayon-5da74bc1018dd308857728/] :D .

By | Sierpień 20th, 2010|Categories: Programowanie|0 Comments

Vim – edycja

W poprzednim artykule opisałem selektory, z których można korzystać podczas pracy z Vim’em. Czas na opis jak edytować pliki. Z wprowadzaniem tekstu nie powinno już być problemu, wystarczy przejść w tryb wprowadzania i wszystko co wpiszemy pojawi się w tekście. Co jednak, gdy chcemy zmienić lub usunąć wpisany tekst? Zacznijmy od usuwania: x – usuwa znak pod kursorem X – usuwa znak za kursorem (Backspace) d – usuwa ciąg znaków od kursora do miejsca wskazanego następną komendą […]

By | Sierpień 20th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Vim – selektory

W poprzednim artykule opisałem jak można poruszać się po edytorze. Teraz chciałbym opisać podstawowe selektory. Selektor jest obiektem tekstowym, z którym chcemy coś zrobić. Np. w artykule o poruszaniu się poznaliśmy obiekt tekstowy wyraz. Teraz nauczymy się jeszcze kilka innych. Vim rozpoznaje dwa sposoby zaznaczania : wewnętrzne (inner) i całościowe (a-word). Kolejno odpowiadają one literką i oraz a. Działają one różne od rodzaju zaznaczenia, np. w przypadku wyrazów a-word dodaje białe znaki następujące po wyrazie, natomiast w przypadku zaznaczania nawiasów dodaje także nawiasy (wersja inner zaznacza tylko zawartość nawiasów. Selektory wykorzystuje się podczas edycji tekstu, którego jeszcze nie poznaliśmy, ale już teraz warto je poznać. Stosuje się jako modyfikator innych komend, np. jeżeli wiemy, że selektor wyrazu to iw to wydanie komendy viw spowoduje wejście w tryb wizualny i zaznaczenie całego wyrazu. […]

By | Sierpień 19th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Vim – poruszanie się

W poprzednim artykule opisałem najważniejsze podstawy edycji w programie Vim. Dzisiaj zajmiemy się poruszaniem. Zacznijmy jednak od tego jak Vim rozpoznaje obiekty tekstowe. Najprostrzym takim obiektem jest słowo. Jest to ciąg znaków alfanumerycznych otoczony znakami białymi lub znakami przestankowymi. Jak zobaczymy za chwilkę, możliwe jest aby słowo zaznaczać na dwa sposoby: same znaki alfanumeryczne lub znaki alfanumeryczne i przestankowe. Kolejne obiekty to zdanie (wyrazy kończące się kropką) i paragraf(zdania kończące się znakiem nowej linii lub pustą linijką.) Posiadając tą podstawową wiedzę przejdźmy do poruszania się. W niektórych edytorach najprostrze poruszanie się odbywa się za pośrednictwem kursorów. Natywnie jednak Vim potrzebuje do tego innych klawiszy; h, j, k i l. h – przesunięcie kursora w lewo l – przesunięcie kursora w prawo j – przesunięcie kursora w górę k – przesunięcie kursora w dół […]

By | Sierpień 18th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Vim początek

Vim jest prawie tak stary jak ja. Urodził się w 1976 roku czyli raptem rok po mnie. Mimo, że nie jest jedynym edytorem, którego wykorzystujemy w konsoli – przyzwyczaiłem się do niego. Polecam zate z korzystania, każdego kto mnie o ten temat spyta. Nauka vima jednak nie jest prosta, z biegiem czasu zauważymy schematyczność działania i nauczymy się instynktownie z niego korzystać jednak pierwsze wrażenie może być wstrząsające. Zwłaszcza dla miłośników okienek, przcisków i menu – tutaj tego nie znajdziecie. W vimie wszystkie komendy się wpisuje. Znane jest nawet powiedzienie: „Jak wygenerować losowy ciąg znaków? Dać użytkownikowi Windowsa Vima i kazać mu z niego wyjść” ;) […]

By | Sierpień 18th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Ruby 1.9.2 już jest

Yuki (Yugui) Sonoda zapowiedział, że właśnie pojawiła się wersja stabilna ruby 1.9.2. Wersja ta przechodzi testy w 98% i mimo, że zwiększenie wydajności w porównaniu do 1.9.1 jest nieznaczna, to różnica do linii 1.8 jest już spora. Jeżeli chcemy zainstalować to najprościej skorzystać z RVM: [crayon-5da74bc10222e168461118/] .

By | Sierpień 18th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: |0 Comments

Routing w Rails 3, nowości

Jednym z ważniejszych plików konfiguracyjnych aplikacji napisanej w Ruby on Rails jest plik routes.rb. Plik zawiera mapowania do wszystkich zasobów aplikacji, aby były (lub nie były) dostępne przez URL. W rails 3 wprowadzono sporo zmian w tej kwestii, chciałbym po krótce opisać chociaż najważniejsze z nich. Po pierwsze zniknęło słowo map, dobrze znane z poprzedniej wersji frameworka. Uprościło to trochę zapis. Np. w poprzedniej wersji taki zapis:

można teraz zapisać jako:

[…]

By | Lipiec 29th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: , |0 Comments

Pickle na Rails3

Aplikacja, którą piszę w RubyOnRails idzie tak wolno i wymaga tyle refaktoringu, że postanowiłem ją przepisać w Rails3. Na szczeście projekt jest w początkowej fazie a większość pracy dotyczyła samego wyglądu aplikacji więc przenosić się można. Podczas przygotowywania środowiska jednak napotkałem na jeden problem. Gem, którego chętnie używam do testowania – Pickle – nie za bardzo chciał współpracować z rails 3. Problemem były generatory, których składnia w nowych railsach trochę się zmieniła. Znalazłem jednak rozwiązanie, polecane nawet przez samego autora. Otóż należy użyć forka projektu zrobionego prze codegrama, który rozwiązał ten problem. Jak to zrobić? […]

By | Lipiec 16th, 2010|Categories: Programowanie|Tags: , , |0 Comments