Find czy Where?

Wraz z pojawieniem się Rails 3 – ActiveRecord dość mocno się zmieniło. Zniknęło kilkanaście metod, któr dość często były wykorzystywane w ich miejsce pojawiły się inne:

Natomiast zniknęły takie metody jak :

[…]