Rails 3, jQuery i AJAXowy update

Pisząc aplikacje w Rails 2 po wywołaniu zdalnej metody łatwo było zaktualizować fragment strony. Wszystkie ajaxowe zapytania miały zdefiniowane kilka callbacków: update, success, failure… Można było napisać odpowiednie zdarzenia dla każdego z nich. Gdy Rails 3 uwolniło się od tak pisanego zagnieżdżonego javascriptu callbacki zniknęły. Cały kod javascriptowy został przeniesiony do zewnętrznych plików, a informacja że dany link jest AJAXowy umieszczana jest za pomocą tagów HTML5. Jak zatem aktualnie wygląda aktualizacja fragmentu strony za pomocą AJAXA? […]