Wzorce projektowe: Command

Command jest operacyjnym wzorcem projektowym, którego celem jest encapsulacja czynności do wykoniania i ich parametrów. W programach niektóre czynności mogą być wykonywane długo, np. odczytywanie rekordów z bazy danych. Klient, który wykonuje taką metodę na drugim obiekcie niekiedy musi czekać, aż wykonywanie tej metody się zakończy i dopiero wtedy może dalej wykonywać swój kod. Warto w takich sytuacjach skorzystać z wzorca Command. Wzorzec ten określa polecenie jako obiekt, który jest wysyłany od klienta do odbiorcy, co pozwala nam na takie funkcjonalności jak: kolejkowanie poleceń, kontrolowanie historii (nawet z operacją ‚undo’) i temu podobne. […]