Wzorce projektowe: Interpreter

Interpreter jest wzorcem projektowym, którego zadaniem jest interpretacja poleceń innego języka. Dany język rokładany jest na części gramatyczne i potem na zorientowaną obiektowo hierarchię. Interpreter nie jest właściwie niczym innym jak wzorcem Kompozyt, tylko że ma trochę inną rolę – reprezentuje reguły gramatyczne. W niektórych przypadkach wzorzec Interpreter może zwiększyć funkcjonalność wzorca Kompozyt. Częstym przypadkiem używania wzorca jest interpretacja zasad. Interpreter składa się : Context: który przetrzymuje dane, które powinny poddać się interpretacji, Abstract Expression: klasa abstrakcyjna która interpretuje polecenia, …. Expression – konkretne klasy, które interpretują treść Contextu dla poszczególnych przypadków. Abstract Expression i konkretne implementacje tworza wzorzec Template Method. […]