Wzorce projektowe: Mediator

Wzorzec operacyjny Mediator jest wykorzystywany do skupiania złożonych procedur komunikacji i sterowania w środowisku powiązanych obiektów. Obiekty w systemie zamiast komunikować się między sobą bezpośrednio robią to poprzez klasę Mediatora – nie muszą wtedy wiedzieć o swoim własnym istnieniu bezpośrednio. Wysyłają informację do mediatora, a on przekaże go do obiektu, który ma być celem żądania. Pozwala to na łatwą przyszłą modyfikację aplikacji, ponieważ wszystkie wpólne relacje są w jednym miejscu. Sprawdźmy działanie programu, który oddziela obiekt wysyłający informacje, od obiektu który jest odbiorcą tych wiadomości. […]