Wzorce projektowe: Memento

Memento jest wzorcem, którego wykorzystuje w sytuacji gdy musimy zamrozić stan obiektu w celu jego późniejszego wykonania. Na przykład tak działa Undo. Drugim częstym sposobem na wykorzystanie wzorca memento jest zapamiętywanie wyników zapytań bazy danych w celu ich ponownego późniejszego wykoniania. Zwłaszcza gdy wykonanie zapytań jest bardzo zasobożerne. Wzorzec memento składa się z trzech głównych obiektów: Originator: klasa, której stan ma być przechowywany, musimy w niej implementować metody zapisujące i odczytujące stan z obiektu Memento Memento: klasa, w która potrafi przechować wszystkie dane z Originatora, które muszą być utrwalone. Caretaker: jest klasą która przechowuje kolekcję memento i udostępnia metody do zapisu i odczytu. Przypuśmy że mamy klasę (Originator), która ma pole State pole to musi być utrwalane. Tworzymy zatem drugą klasę (Memento) która również posiada pole State. W momencie gdy potrzebujemy utrwalenia wywołujemy metodę saveToMemento Originatora. Metoda ta tworzy obiekt Memento z obecną wartością pola state Originatora. następnie nowo utworzone Memento jest wysyłane do Caretakera w celu utrwalenia. […]