Wzorce projektowe: Proxy

Proxy jest strukturalnym wzorcem projektowym wykorzystywanym do reprezentowania skomplikowanego obiektu lub obiektu, którego utworzenie wymaga dużego nakładu czasu, za pomocą obiektu prostego. Jeżeli tworzenie obiektu jest czasochłonne lub zasobożerne, Proxy pozwala odłożyć akt tworzenia tego obiektu na czas, w którym ten obiekt rzeczywiście będzie potrzebny. Proxy ma taki sam interfejs jak obiekt którego reprezentuje ( a tak właściwie to nie muszą implementować tego samego interfejsy – wymagane jest tylko aby proxy posiadało definicje wszystkich metod obiektu docelowego). Kiedy pełny obiekt zostanie stworzony, Proxy przekazuje do niego wszystkie wywołania metod. Proxy stosuje się: kiedy obiekt potrzebuje dużo czasu na załadowanie, kiedy obiekt znajduje się na odległej maszynie i ładowanie go przez sieć może być długotrwałe, kiedy chcemy aby prawa dostępu do obiektu były ograniczone – proxy sprawdza uprawnienia użytkownika, przed załadowaniem odpowiedniego obiektu. […]