Confused with Ranges

Fajną nowością w języku Groovy, w porównianiu do języka Java są Ranges. Jest to kolekcja ( a dokładnie wyjasniając implementuje interfejs java.util.List ), która definiuje zasięg kolekcji – początek i koniec. Oznacza się go oddzielajac dwoma kropkami pierwszy element od ostatniego, np. 1..3 zawiera kolekcję liczb od 1 do 3 (włącznie), a 1..<3 zawiera kolekcję liczb od 1 do 3 (nie wliczając 3). Problem jest właśnie ze zrozumieniem jak działa ten znak miejszości. Mamy na przykład w kodzie tablicę:

[…]