Routing w Rails 3, nowości

Jednym z ważniejszych plików konfiguracyjnych aplikacji napisanej w Ruby on Rails jest plik routes.rb. Plik zawiera mapowania do wszystkich zasobów aplikacji, aby były (lub nie były) dostępne przez URL. W rails 3 wprowadzono sporo zmian w tej kwestii, chciałbym po krótce opisać chociaż najważniejsze z nich. Po pierwsze zniknęło słowo map, dobrze znane z poprzedniej wersji frameworka. Uprościło to trochę zapis. Np. w poprzedniej wersji taki zapis:

można teraz zapisać jako:

[…]