Wzorce projektowe: State

Wzorzec State jest wzorcem operacyjnym, który posiada wiele implementacji i może się przełączać pomiędzy nimi podczas działania programu. Zmiana może być spowodowana interakcją użytkownika lub też automatycznie przez klasę kliencką jako odpowiedź na wykonaną akcję. Korzystanie z wzorca eliminuje wiele instrukcji warunkowych z kodu, które uzależnieją wykonane operacji od odpowiedniego warunku. W state takie warunki przeniesione są do oddzielnych klas. […]