Wzorce projektowe: Visitor

W aplikacjach często wykorzystuje się kolekcje takie jak List, Set, Map czy pochodne. W kolekcjach tych przetrzymuje się obiekty różnego typu. Nie jednokrotnie także buduje się kolekcje o budowie hierarchicznej, np. za pomocą wzorca Composite. Są sytuajcje, gdy musimy przeiterować się po takiej kolekcji w jakimś celu i wykonać na każdym obiekcie jakąś metodę. Np. w sytuacji przeindeksowania, lub przywrócenia utraconych danych. Problem w tym, że kolekcja jak wspomniano może zawierać kilka różnych obiektów i każdy powinien być traktowany inaczej. Korzystanie w takiej sytuacji z instanceof nie jest do końca zgodne z myślą projektowania obiektowego. Zatem co? Zatem wzorzec Visitor. Visitor jest wzorcem operacyjnym, który potrafi wykonać daną operację na całej strukturze obiektów. Visitor pozwala na zdefiniowanie nowych operacji na elementach struktury, bez zmiany klas tych elementów. […]