WebSocket Interface

Jedną z ciekawszych nowinek, które mają być wprowadzone wraz ze standardem HTML 5 jest (a może „są”…) WebSockets. To do czego WebSockets mają służyć idzie opisać jednym zdaniem: ” Strony internetowe za pomocą protokołu WebSockets mogą nawiązać DWUSTRONNE połączenie ze zdalnym serwerem.” Do tej pory, komunikacja była jednostronna. Ze strony zostało wysyłane zapytanie i serwer zwracał odpowiedź. Wprowadzenie technologii AJAX zautomatyzowało trochę ten proces, uruchomiony w przeglądarce javascript automatycznie wysyłał zapytanie i obsługiwał nadesłaną odpowiedź. Mimo iż to przypomina dwustronną komunikację – nadal jest ona jednostronna. Czasami takie zapytania są powtarzane w bardzo krótkich okresach czasu (20-30 sekund) – nazywa się to HeartBeating (bicie serca). Główny problem jednak pozostaje taki sam: generowane jest wiele zapytań, które serwer musi obsłużyć. Na szczęście AJAX pozwala na minimalizację pytania i aktualizację tylko części strony, a nie pobieranie całej strony co kilkadziesiąt sekund, jednak problem pozostaje problemem. […]