Wzorzec projektowy Bridge jest strukturalnym wzorcem projektowym, który pozwala oddzielić abstrakcję obiektu od jego implementacji przez co mogą być oddzielnie rozszerzane. Pozwala to wprowadzać oddzielnie zmiany do każdej z dwóch hierarchii klas.
Działanie wzorca polega na tym, że abstrakcja definiuje ogólny wygląd obiektu, a jego działania są przekazywane do implementacji.
Implementacja niejednokrotnie jest uzależniona od systemu zewnętrznego i może być dostarczona przez któryś z wzorców produkujących. Dla przykładu może istnieć abstrakcja Rysunek i mieć metodę rysuj(), która będzie przeniesiona do implementacji ponieważ inaczej się rysuje na papierze a inaczej na ekranie.

Abstrakcja:

Konkretny obiekt:

Implementacja i konkretni implementatorzy:

Klient:

.