Podczas pracy w terminalu, czasem zdaża mi się, że wynik, który otrzymuję muszę sprawnie przenieść do jakiegoś programu okienkowego. W przypadku dłuższych listingów przekierowywuję output na plik tekstowy i z niego potem odczytuję w drugim programie. Pracując na MacOS X znalazałem ułatwienie mojej pracy. Programy pbcopy i pbpaste odpowiedzialne są za wklejanie do i z pamięci podręcznej. Przekierowując output podczas np. listowania folderu na pbcopy mamy dostęp do tego listingu używając zwykłej fukncji ‚Wklej’ dowolnego okienkowego programu.
.