Kopiowanie z/na konsolę

Podczas pracy w terminalu, czasem zdaża mi się, że wynik, który otrzymuję muszę sprawnie przenieść do jakiegoś programu okienkowego. W przypadku dłuższych listingów przekierowywuję output na plik tekstowy i z niego potem odczytuję w drugim programie. Pracując na MacOS X znalazałem ułatwienie mojej pracy. Programy pbcopy i pbpaste odpowiedzialne są za wklejanie do i z [...]