Wzorce projektowe: Singleton

Singleton jest wzorcem konstrukcyjnym, który nie pomaga przy tworzeniu obiektów lecz wręcz odwrotnie – przeszkadza. Jego zadaniem jest tworzenie obiektu, który jest tylko w jednej instacji w całej aplikacji. Często bywa że w aplikacji potrzeba coś jedynego w swoim rodzaju, np. kolejka drukowania lub zarządzanie połączeniami z bazą danych. Do tych celów nadaje się wzorzec Singleton. Singleton posiada konstruktor prywatny co zapobiega przypadkowemu jego wywołaniu, referencję do obiektu otrzymujemy przez wywołanie statycznej metody getInstance(). Klasa wzorca singleton wygląda tak:

[…]