Tips and Tricks

/Tips and Tricks

Git tips and tricks

Git tips and tricks you forgot about Git log with names of branches and tags As default git log doesn’t give you information about branches and tags. If you need such info you must add –decorate argument to git log command, for example:

[…]

By | Lipiec 23rd, 2014|Categories: Development, Tips and Tricks|Tags: |Możliwość komentowania Git tips and tricks została wyłączona

Scala – change class’s functionality on the fly with trait

The very interesting feature of traits is possibility is dynamic mixin with other object. Why I’ve named it „dynamic”?. Because you can add trait not only to class but also to instance. It’s powerful feature that can change functionality of a class on the fly. […]

By | Czerwiec 20th, 2014|Categories: Development, Tips and Tricks|Tags: , |Możliwość komentowania Scala – change class’s functionality on the fly with trait została wyłączona

Resolve Sudoku puzzle with Choco

Few years ago I was programmer that write my own algorithms for every problem I’ve tried to resolve. One day I asked myself „Is any library that help me to resolve decisions in way, I provide data and conditions and get solution in back?” That day I’ve found Constraint programming. Contraint programming is an emergent software technology for declarative description and effective solving of large, particularly combinatorial, problems especially in areas of planning and scheduling. It represents the most exciting developments in programming languages of the last decade and, not surprisingly, it has recently been identified by the ACM (Association for Computing Machinery) as one of the strategic directions in computer research.(source) […]

By | Luty 24th, 2014|Categories: Development, Tips and Tricks|Tags: , , |1 Comment

MySQL basic syntax examples

MySQL – syntax examples: create table, primary and foreign keys Last night I was asked for very basic example how create tables in MySQL and how to set keys up. I want to publish it here maybe it’ll be helpful for somebody, especially for beginners. […]

By | Maj 22nd, 2013|Categories: Development, Tips and Tricks|Tags: |Możliwość komentowania MySQL basic syntax examples została wyłączona

Vim: poprawianie wcięć w całym pliku.

Długo nic nie pisałem, zwłaszcza o vimie - czas się poprawić i zacząć coś regularnie skrobać. O tym, że Vim jest moim ulubieńcem, wie chyba każdy kto tu zagląda. Mam dzisiaj nowy tips na temat jego działania. Edytor ten doskonale układa wcięcia w plikach. Jednak gdy pracujemy trochę dłużej na jednym pliku (np. html) to [...]

By | Kwiecień 20th, 2012|Categories: Tips and Tricks|Tags: |Możliwość komentowania Vim: poprawianie wcięć w całym pliku. została wyłączona

RVM, gemset dla projektu

Pracując z RVM (Ruby Version Manager) dobrą praktyką jest, aby dla każdego projektu był utworzony oddzielny gemset. Jeżeli chcemy aby powłoka automatycznie wybierała wersję interpretera oraz gemset wystarczy aby w danym folderze utworzyć plik .rvmrc i w nim umieścić wpis: rvm ruby_version@gemset gdzie ruby_version to wersja interpretera a gemset to gemset dla tego projektu. Teraz [...]

By | Wrzesień 6th, 2010|Categories: Tips and Tricks|Tags: , |Możliwość komentowania RVM, gemset dla projektu została wyłączona

Vim – zapisywanie fragmentu pliku jako inny plik

Jeżeli chcemy zapisać fragment pliku do innego pliku musimy w trybie rozszerzonym określić zasięg który chcemy zapisać oddzielnie i wydać komendę zapisującą: :200,$w newfile - zapisuje fragment pliku od linijki 200 do końca jako newfile .

By | Sierpień 26th, 2010|Categories: Tips and Tricks|Tags: |Możliwość komentowania Vim – zapisywanie fragmentu pliku jako inny plik została wyłączona

Vim – wykonanie operacji na wszystkich buferach jednocześnie

Jeżeli edytujemy jednocześnie kilka plików i chcemy wykonać jakąś operację jednocześnie na wszystkich buferach to komendę, którą chcemy wydać musimy poprzedzić :bufdo - wykonanie operacji na wszystkich buferach, np. :bufodo w! - zapisanie wszystkich plików. Analogicznie możemy wykonać jedną komendę jednocześnie na wszystkich otwartych oknach edytora: [crayon-664b3727db25b371840818/] .

By | Sierpień 26th, 2010|Categories: Tips and Tricks|Tags: |Możliwość komentowania Vim – wykonanie operacji na wszystkich buferach jednocześnie została wyłączona

Vim – przesuwanie w zakresie okna

Jeżeli piszemy tekst może się przesunąć zbytnio w dół okienka, przez co staje się trochę nieczytelny. Jeżeli chcemy obecną linijkę umieścić na środku ekranu to używamy komendy zz lub z. Inne komendy tego typu: [crayon-664b3727db43d103875738/] .

By | Sierpień 25th, 2010|Categories: Tips and Tricks|Tags: |Możliwość komentowania Vim – przesuwanie w zakresie okna została wyłączona

Vim on Rails

Ostatnio natrafiłem na screencast Ben Orenstein'a jak używać Vima do programowania w rails. Screencast ma 36 minut i został podzielnony, na kilka części: Podstawy efektywnego programowania opis pluginu rails.vim Opis pluginu Snipmate Tags, i ich efektywne wykorzystanie kilka słów o wyszukiwaniu jak edytować jeszcze szybciej Wg mnie screencast powinien być obejrzany zaraz po podstawowej nauce [...]

By | Sierpień 25th, 2010|Categories: Tips and Tricks|Tags: , |Możliwość komentowania Vim on Rails została wyłączona