Wzorce Projektowe: Observer

Wzorzec Observer jest wzorcem operacyjnym. Definiuje relację jeden do wielu między obiektami, gdzie obiekty obserwujące zostają powiadomione o zmianie stanu obiektu obserwowanego. Obiekty obserwujące nie muszą wiedzieć, że istnieją inne obiekty obserwujące to samo, oraz same mogą decydować czy chcą być powiadamiane o zmianach stanu czy też nie. Aby zrealizować takie zadanie wymagane jest utworzenie dwóch interfejsów: Obserwator i Obserwowany. Pierwszy ma zdefiniowaną metodę, która jest wykonywana gdy obiekt obserwowany zmieni stan. Interfejs obiektu obserwowanego musi posiadać trzy metody: getter i setter dla obserwatorów oraz metodę powiadamiającą wszystkich zarejestrowanych obserwatorów o zmianie stanu. […]