Wzorce projektowe: Composite

Wzorzec projektowy Composite jest strukturalnym wzorcem projektowym wykorzystywanym przy tworzeniu hierarchiczne struktury (drzewiastej) złożonej z obietków. Pozwala traktować jednakowo obiekty jak i grupy obiektów. Aplikacji dostarczają możliwość grupowania obiektów, jednak wykonanie operacji na pojedyńczych obiektach i ich kontenerach są różne. Kompozyt definiuje interfejs, który jest wspólny zarówno dla pojedyńczych jednostek jak i ich grup. W interfejsie tym są zdefiniowane wszystkie metody charakterysytyczne dla obu tych obiektów przez co są traktowane tak samo przez klienta. Jednak implementacja tych metod jest różna w pojedyńczych obiektach i inna w grupach. Wzorzec kompozyt wykorzystuje się najczęściej w sytuacji gdy chcemy reprezentować całą hierarchię obietków 9lub tylko część hierarchii), lub gdy chcemy aby klient nie widział różnicy między pojedyńczym obiektem a ich kolekcją. Klient będzie traktował wszystkie obiekty jednakowo. […]