Wzorce projektowe: Facade

Wzorzec projektowy Facade (Fasada) należy do grupy wzorców strukturalnych. Jego rolą jest uproszczenie złożonego interfejsu lub jego uporządkowanie. Czasami występuje potrzeba skorzystania z gotowego, niejednokrotnie rozbudowanego systemu albo biblioteki. Jednocześnie nie ma potrzeby wykorzystania całego dostępnego API lub to API jest nieprzejrzyste. Buduje się wtedy obiekty pośredniczące pomiędzy starym systemem, a systemem który z niego korzysta. […]