Wzorce projektowe: Factory method

Wzorzec Factory method (Metoda fabrykująca) jest kolejnym wzorce konstrukcyjnym. Wzorzec ten wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy potrzebujemy utworzyć obiekt z poszczególnej grupy ( połączonej wspólnym interfejsem). Dodatkowo potrzebujemy klasy, która zajęłaby się implementacją poszczzególnych metod interfejsu i metody w większości przypadków będą niezmienne dla więkoszości klas. Do uzyskania zamierzonego efektu klasa odpowiedzialna za tworzenie metod została utworzona jako abstrakcyjna. Zawarto w niej wszystkie metody obsługujące potrzebny obiekt, a metodę która tworzy obiekt przeniesiono poziom niżej do poszczególnych podklas tej klasy. Dla przykładu: posiadamy intefejs Napoje i klasy go implementujące: Kawa, Wino, Woda i Piwo. Czyli dokładnie ten sam model, który wykorzystaliśmy przy opisie wzorca Simple Factory. […]