Wzorce projektowe: Template method

Wzorzec projektowy Template method jest wzorcem z grupy wzorców operacyjnych. Definiuje on za pomocą abstrakcji szkielet algorytmu, który w klasach potomnych jest w pełni realizowany. Na początku tworzona jest kalsa zawierająca ogólne kroki algorytmu zapisane jako metody abstrakcyjne. Klasy potomne nadpisują te abstrakcyjne metody implementując rzeczywiste akcje. Dzięki takiemu podejściu szkielet algorytmu trzymany jest w jednym miejscu, ale jego mniejsze (bardziej specjalistyczne) kroki mogą być zmieniane w podklasach. Template Method jest wykorzystywany we wzorcach Strategia i Abstract Factory. […]