Jeżeli chcemy zapisać fragment pliku do innego pliku musimy w trybie rozszerzonym określić zasięg który chcemy zapisać oddzielnie i wydać komendę zapisującą:

:200,$w newfile – zapisuje fragment pliku od linijki 200 do końca jako newfile
.