Gdy we wprowadzanym tekście często pojawiają się jakieś długie nazwy, których wpisywanie chcielibyśmy uprościć – Vim przychodzi nam z pomocą komendą :ab. Z jej pomocą możemy ustawić skróty długich zamienników. Np. Gdy wpiszemy
:ab BiP Biuletyn Informacji Publicznej

to za każdym razem gdy we wprowadzanym tekście użyjemy BiP, zostanie on automatycznie rozwinięty do pełnej nazwy.


:ab <skrót> <rozwinięcie>

Listę zdefiniowanych skrótów można zobaczyć po użyciu komendy :ab bez parametrów.
.